home
Homepage  » Consultancy  » Rechtspositieregeling  » Gemeenten

Ondertussen hebben gemeenten al een heel wat jaren hun eigen rechtspositieregeling. Tijdens deze periode zijn er misschien enkele hiaten, problemen, ... aan het licht gekomen.

Het full servicesecretariaat kan een helpende hand bieden bij wijzigingen aan de rechtspositieregeling.

Voor meer informatie kan u contact opnemen via juridischeconsulting@cipalschaubroeck.be.