home

In het ontwerp van het OCMW-RPB worden OCMW's verplicht hun rechtspositieregeling in overeenstemming te brengen met de regels van het besluit tegen 30 juni 2011. Voor sommige bepalingen dient dit zelfs al tegen 31 december 2010 te gebeuren.

Indien besturen graag bijstand hebben bij de opmaak van hun eigen rechtspositieregeling of indien besturen de opmaak van hun eigen rechtspositieregeling graag uitbesteden, kan er een beroep gedaan worden op de juridische dienst van het Full Service Secretariaat van Cipal.

Voor meer informatie kan u contact opnemen via hrjuridisch@cipal.be.