home
Homepage  » Consultancy  » Policies  » Internetpolicy

Internetpolicy 

Veel van uw personeelsleden gebruiken waarschijnlijk dagelijks e-mail en het internet. Als bestuur mag je niet onbepekt nagaan of het gebruik voor privé-of professionele doeleinden is.

Om toch enige controle te hebben, is een goed beleid rond internetcontrole een absolute must.

Wij kunnen helpen bij het opstellen van een goede internetpolicy.

Voor meer informatie kan u contact opnemen via juridischeconsulting@cipalschaubroeck.be.