home
Homepage  » laatste nieuws  » Corona: uitbreiding aantal dagen voor monitoren in 2021 - publicatie Belgisch Staatsblad

Corona: uitbreiding aantal dagen voor monitoren in 2021 - publicatie Belgisch Staatsblad

Op 1 juni 2021 is het koninklijk besluit van 20 mei 2021 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het koninklijk besluit voorziet in een verhoging van het aantal werkdagen dat een monitor, ...

laatste nieuws