Grensbedragen vrijwilligers 2022

De volgende maximumbedragen zijn van toepassing voor de forfaitaire onkostenvergoeding van vrijwilligers in 2022 ...