Nieuwe ge´ndexeerde bedragen 'kind ten laste' i.k.v. beslag en overdracht

Op 24 december 2021 werd een bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de indexering van de bedragen zoals vermeld in het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn.

Als kinderen ten laste ...