home

NIEUWE OPLEIDING: Workshop ziektekrediet 

PROGRAMMA

Wie zelf het ziektekrediet berekent, weet dat de berekening telkens opnieuw vragen oproept; mede doordat de werkwijze van bestuur tot bestuur en van situatie tot situatie kan verschillen.

Vóór het Besluit Rechtspositieregeling beschikten de lokale besturen immers over een ruime autonomie betreffende afwezigheden van statutaire personeelsleden ten gevolge van ziekte of een ongeval van gemeen recht.

Zodoende werd door iedere gemeente en OCMW een eigen regeling uitgewerkt al dan niet geïnspireerd door de regelgeving voor federale en gewestelijke ambtenaren.

Het Besluit Rechtspositieregeling heeft de autonomie van de lokale besturen ingeperkt.

Deze beperkingen roepen heel wat vragen op over de berekening van het ziektekrediet.

  • Hoeveel dagen ziektekrediet bouwt men op per jaar?
  • Hoe ziet de regeling eruit voor statutaire personeelsleden op proef?
  • Moet er rekening gehouden worden met de contractuele jaren?
  • Wat met het opgebouwde ziekteverlof van personeelsleden die al in dienst zijn, moet het verlof omgerekend worden?
  • Welke afwezigheden hebben een invloed op de berekening van het ziektekrediet?
  • Wanneer wordt het personeelslid in de stand disponibiliteit geplaatst?
  • Op welke wedde is het personeelslid gerechtigd tijdens de stand disponibiliteit?
  • Wanneer kan het personeelslid gepensioneerd worden?

De workshop is gericht op het uiteenzetten van de ziekteregeling voor statutaire personeelsleden in de lokale besturen.

In de voormiddag wordt hoofdzakelijk ingegaan op de theorie rond het ziektekrediet. Daarbij wordt ook een soort stappenplan aangereikt dat u moet helpen om zelf vlot een berekening te maken. Aan de hand van dit stappenplan loodsen wij u in de namiddag door enkele oefeningen.

LOCATIE

  • Nazareth: donderdag 18 november 2021 van 09.00u tot 16.00u
  • Grobbendonk: dinsdag 23 november 2021 van 09.00u tot 16.00u

Inschrijven kan via de volgende link: https://www.cipalschaubroeck.be/events/categories/juridische-opleidingen/ 

Update sociale actualiteit voor lokale besturen (sessies 2021) 

Het arbeids- en sociale zekerheidsrecht was altijd al een levendige materie, maar de laatste jaren is er als het ware een stortvloed aan nieuwe wetgeving. Ook in 2021 zal dit niet anders zijn.

Om u een overzicht te laten bewaren van alle nieuwigheden, en bij te staan met informatie over wat nu van toepassing is voor lokale besturen, geeft Cipal Schaubroeck ook in 2021 4-maandelijks een opleiding 'Update sociale actualiteit voor lokale besturen'.
Deze opleidingen zijn meer dan een louter overzicht van de wijzigingen, en geeft achtergrond en praktische toepassingen gericht op lokale besturen.

Meer info i.v.m. de sessies via onze website.

WELKOM op 'HRMlokaal'! 

HRMlokaal.be is dé online sociaaljuridische databank bij uitstek, exclusief gericht op personeelsdiensten van lokale besturen.

Deze databank is een virtueel lokaal waarin men terecht kan voor alle zaken betreffende arbeids-en sociaalzekerheidsrecht voor lokale besturen. 

Men vindt er volgende zaken op terug:
* een continue update van de relevante actuele nieuwsfeiten, relevante rechtspraak en wijzigingen in de wetgeving met betreffende lokale besturen
* standaarddocumenten –en modelbrieven (arbeidsovereenkomsten, opzegbrieven, formulieren ivm loonbeslag, …)
* belangrijke bedragen&cijfers (loongrenzen, beslaggrenzen, begrafenisvergoeding, mandatariswedde, kilometervergoeding, …)
* relevante wetteksten
$ uitgebreide gids over arbeids- en sociaal zekerheidsrecht (waarin specifiek aandacht is voor de diverse personeelscategorieën, inclusief mandatarissen)
De toegang tot de juridische databank verloopt via een beveiligde toegang via e-ID.
 

TOEGANG juridische databank 

bestellen

Om toegang te krijgen tot dé juridische databank voor personeelsdiensten van lokale overheden, kan u hier het bestelformulier en de algemene voorwaarden terugvinden.

Nog niet overtuigd om een abonnement te nemen, dan kan u hier een gratis proefperiode aanvragen.